En klubb för al­la

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

Klub­bens vi­sion var och är att Lo­ko­mo­tiv skall ha eller ha haft bå­de ett dam­lag och ett herr­lag i div 2 sä­song­en 2018/2019. Klub­ben har som mål­sätt­ning att få i gång ett ung­dom­slag till näs­ta sä­song. Klub­ben skall upp­åt i se­ri­e­sy­ste­met sam­ti­digt som de vill få fart på ung­doms­verk­sam­he­ten med duk­ti­ga tränare och ledare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.