Kons­tig po­li­tik

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

I riks­po­li­ti­ken sä­ger M att de är be­red­da att för­hand­la med SD i vis­sa frå­gor och det får stor upp­stån­del­se. I Hå­bo får M hjälp av bland and­ra MP att ge SD våg­mäs­tar­rol­len i kom­mun­sty­rel­sen och det no­te­ras ba­ra med en ax­el­ryck­ning i Båls­ta. Po­li­tik är kons­tig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.