Gi­gan­tiskt

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

En­kö­pings störs­ta pri­va­ta ar­bets­gi­va­re he­ter nu­me­ra Mar­tin & Ser­ve­ra. De­ras lo­ka­ler är gi­gan­tis­ka. Stör­re än fy­ra fot­bolls­pla­ner, om­kring fy­ra vå­ning­ar högt. Det är, fak­tiskt, en upp­le­vel­se att be­sö­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.