Vad är Cross­fit?

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

fCros­sFit är en­kelt sagt kon­stant va­ri­e­ran­de, högin­ten­si­va och funk­tio­nel­la öv­ning­ar. Kon­di­tion, styr­ka, flex­i­bi­li­tet, kraft, snabb­het, ko­or­di­na­tion, smi­dig­het, och ba­lans är någ­ra av grund­ste­nar­na som mix­as in i pas­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.