Tes­la kör e-last­bil

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Motor -

Näs­ta med­lem i Teslas el­driv­na for­donspark är en last­bil som ska ut­ma­na de kon­ven­tio­nel­la die­sel­va­ri­an­ter­na. Tes­la Se­mi har fy­ra mo­to­rer, en per hjul på de bak­re bå­da ax­lar­na.

Räck­vid­den upp­ges va­ra 80 mil på en ladd­ning. Det är be­räk­nat på att last­bi­len fär­das i lands­vägs­fart med max­last mot­sva­ran­de 36 ton.

Ladd­ning­en sker via Teslas nät­verk av ladd­sta­tio­ner av­sett för last­bi­lar, kal­lat Me­gachar­gers. Att ladda upp till 64 mils räck­vidd tar en halv­tim­me.

I hyt­ten sit­ter fö­ra­ren cen­tre­rat med en skärm på varsin si­da. Tes­la har in­te­gre­rat au­tobroms, kol­li­sions­var­na­re och fil­håll­nings­as­si­stent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.