Har du tjuvä­tit nå­gon sem­la än?

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping -

Isabella Heiwe, 28, En­kö­ping:

– Ja­men, det har jag fak­tiskt, en halv. En kol­le­ga köp­te en sem­la som vi de­la­de på.

Sa­ra Lenn­vall, 29, En­kö­ping:

– Jag har ätt semmel­kladd­ka­ka men jag gil­lar in­te van­li­ga sem­lor.

Linn Lid­back, 29, En­kö­ping:

– Inga sem­lor än. Det är gott men jag trä­nar för be­ach 2018.

To­bi­as Ste­ne­roth, 23, En­kö­ping:

– Nej, jag äter in­te sem­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.