Min var­dag blev som i en Pe­ter LeMarc-låt

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping - FREDRIK GUSTAFSSON Ny­hets­chef Pra­ta med mig! fredrik.gustafsson@di­rekt­press.se

BBland le­go, barn­skrik och in­tram­pad semper­mat.

Det är en var­dag Pe­ter LeMarc be­skri­ver i en av si­na låttex­ter. En var­dag som bör­jar stäm­ma rätt bra över­ens med min, ibland.

Vår yngs­ta har pre­cis upp­täckt att det är snäp­pet ro­li­ga­re att va­ra va­ken än att so­va.

In­te ovän­tat, mer ett tungt be­sked om att smek­må­na­der­na nu är över, la­gom till ox­vec­kor­na.

Men det finns and­ra som be­hö­ver ener­gi mer än jag.

Den ti­di­ga­re En­kö­pings­bon Ange­li­ca Rask till ex­em­pel. Hon är just nu ute på en drygt 30 fö­re­ställ­ning­ar lång tur­né med mu­si­ka­len Även­ty­ret Alad­din, där hon spe­lar fle­ra rol­ler.

Hen­ne och fle­ra and­ra kan ni lä­sa om i veckans num­mer av tid­ning­en.

Vi ses!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.