Dödso­lyc­ka vid pel­lets­trans­port

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

En kvin­na i 50-års­ål­dern om­kom vid en olyc­ka för­ra hel­gen. Hon ha­de las­tat en häst­trans­port med pel­lets, men un­der trans­por­ten för­sköts las­ten.

Då kvin­nan kom­mit till fa­mil­jens gård och skul­le öpp­na bak­läm­men på slä­pet slogs den upp med stor kraft på kvin­nan som av­led på plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.