En skott­ska­dad vid Kap­tens­ga­tan

En per­son sköts på ons­da­gens ef­ter­mid­dag i om­rå­det kring Kap­tens­ga­tan i En­kö­ping. Den skott­ska­da­de man­nen för­des i am­bu­lans till sjuk­hus.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

Den skjut­ne man­nen upp­ges va­ra un­der 30 år och har träf­fats i över­krop­pen av minst ett skott. En­ligt ini­ti­a­la upp­gif­ter är han in­te En­kö­pings­bo. En stor po­lin­sats drogs igång med spa­ning bå­de på mar­ken och från luf­ten med he­li­kop­ter.

Tre män hör­des som vitt­nen un­der kväl­len och ett om­rå­de spär­ra­des av för tek­nisk un­der­sök­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.