KENYANSK DANSARE OCH KREATÖR

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

Den gråky­li­ga lör­dags­ef­ter­mid­da­gen för­vand­la­des till att bli be­tyd­ligt var­ma­re när den keny­ans­ka dan­sa­ren och kre­a­tö­ren Den­nis W Wan­de­ra led­de afro­dans­klass 3 feb­ru­a­ri.

– Jag ska ta er på en re­sa ge­nom Afri­ka. To­na in er i mu­si­ken och känn vib­ra­tio­ner­na i krop­pen. Vi bör­jar i Väst­af­ri­ka för att byg­ga grun­den, sä­ger han på engelska och slår på en låt.

Runt 15 del­ta­ga­re dan­sa­de i takt med mo­der­na och tra­di­tio­nel­la afri­kans­ka lå­tar. Föt­ter stam­pa­de takt­fast i gol­vet, ar­mar lyf­tes upp i ta­ket och höf­ter sväng­de ihop med mu­si­ken och trum­sla­gen. Den and­ra hal­van spe­la­de Den­nis barn­domsvän Mo­ses Oma­ka­dia ena­stå­en­de ryt­miskt på trum­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.