SLU­TA ALD­RIG ATT DRÖM­MA

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

Den­nis har bott i En­kö­ping i fy­ra år med sin sam­bo som är svens­ka. Bå­de han och Mo­ses väx­te upp i ett tufft om­rå­de ut­an­för Nai­ro­bi.

– Dans är ett sätt att ut­tryc­ka mig, fri­het. Det är ock­så ett sätt att he­la mig själv och att in­spi­re­ra and­ra, sä­ger Den­nis.

De åker en el­ler ett par gång­er om året till Nai­ro­bi för att ge till­ba­ka till sam­häl­let: De har med vän­ner och fa­milj grun­dat Midd­le South Pri­ma­ry School i ett slum­om­rå­de och pro­jekt med sport, mu­sik och dans som he­ter Miche­zo hali­si.

– Vi vill lä­ra dem att bli si­na eg­na fö­re­bil­der. Ni kan gö­ra det själ­va, ge ald­rig upp, slu­ta ald­rig att dröm­ma, sä­ger Den­nis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.