VIL­LE FORT­SÄT­TA TRUMMA TILL­SAM­MANS

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

Det var Mo­ni­ka Va­sic som dri­ver Moyo­lo som bju­dit in Den­nis och Mo­ses. Hon och Ma­lin Lag­ström som har me­diyo­ga i Moyo­los lo­ka­ler ar­ran­ge­ra­de en kul­tur- och yo­ga­re­sa till Gam­bia i ja­nu­a­ri, där grup­pen bland an­nat fick lä­ra sig trumma och dan­sa afro­dans. Många köp­te med sig trum­mor och vil­le fort­sät­ta dan­sa och trumma till­sam­mans.

– Den­nis har haft dans­klas­ser här för­ut men det var ef­ter re­san som vi vil­le star­ta igen, sä­ger Mo­ni­ka.

– Mu­sik är mat för sjä­len, sä­ger Mo­ses.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.