Fö­re­ta­gar­nas nya styrelse

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

I vec­kan höll Fö­re­ta­gar­na i En­kö­ping års­mö­te. Ett års­mö­te där en ny styrelse val­des.

I den nya sty­rel­sen in­går: Jo­han Borg, ord­fö­ran­de, Tho­mas Ul­väng, vice ord­fö­ran­de. Le­da­mö­ter­na Ca­ri­na Bern­ts­son, Eric Jo­hans­son, An­ders Gustavs­son, Eri­ka Pon­zo och Niko­laj Ka­sce­lan. Supple­an­ter Kim­mo Asi­ka­i­nen och Mar­cus Den­nerstedt. Re­vi­sor Lot­ta Olofs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.