Palm­son­dag till pask­glad­je i La­gun­da för­sam­ling

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping -

Pro­gram med guds­tjäns­ter och grup­per hit­tar du all­tid på hem­si­dan och i ap­pen Kyrk­gui­den. På hem­si­dan finns ock­så mer in­for­ma­tion om all verk­sam­het, om för­sam­ling­en och om dess tio kyr­kor och kyr­ko­går­dar. Om du kon­ti­nu­er­ligt vill få pro­gram hemskic­kat per e-post el­ler brev, kon­tak­ta för­sam­ling­en.

Di­na hän­der är ful­la av blom­mor; vem var det du tänk­te att ge dem till? Mi­na blom­mor var tänk­ta för Kristi grav. Men han fanns ej där och hans grav är tom Hal­lelu­ja, hal­lelu­ja, hal­lelu­ja, hal­lelu­ja.

Sv Psalm 154

Fre­dag 23 mars

14 LILJEGARDEN. Guds­tjänst in­för hel­gen med Vå­ga sjunga-kö­ren.

Sön­dag 25 mars, palm­sön­dag

11 GIRESTA KYR­KA. Hög­mäs­sa.

15-17.30 LANGTORA. Mes­sy Church med påsk­te­ma till­sam­mans med barn­kö­ren. Pys­sel, sång, guds­tjänst och mål­tid. An­mä­lan be­hövs, se in­for­ma­tion på hem­si­dan.

Ons­dag 28 mars, dym­me­lo­ns­dag

13 NYSATRA FORSAMLINGSHEM Pas­sions­an­dakt.

Tors­dag 29 mars, skär­tors­dag

14 LILJEGARDEN. Skär­tors­dags­mäs­sa. 18 GIRESTA KYR­KA. Skär­tors­dags­mäs­sa.

Fre­dag 30 mars, lång­fre­dag

11 GIRESTA KYR­KA. Lång­fre­dags­guds­tjänst med La­gun­da kyr­ko­kör och Cho­rus Ena.

Lör­dag 31 mars, på­skaf­ton

23 FROSLUNDA KYR­KA. Påsknatts­mäs­sa.

Sön­dag 1 april, påsk­da­gen

11 GIRESTA KYR­KA Hög­mäs­sa med La­gun­da kyr­ko­kör och Cho­rus Ena.

Måndag 2 april, an­nan­dag påsk

11 UPPSA­LA DOMKYRKA. Hög­mäs­sa, sam­man­lyst till Uppsa­la domkyrka.

15 HJALSTA KYR­KA. Guds­tjänst med mu­sik. Kyrk­kaf­fe. Vo­lontär­med­ver­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.