Ste­fan Mo­berg

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Ste­fan är en av Sve­ri­ges namn­kun­ni­gas­te per­so­ner in­om sitt ge­bit, väv­ning och spin­ning. Hem­slöj­den, Svens­ka Hem­slöjds­för­e­ning­ar­nas Riks­för­bund, an­li­tar Ste­fan Mo­berg till Kur­ser över he­la lan­det. Och han har även sut­tit i mor­gon­sof­fan i TV4 och pra­tat om sin sto­ra pas­sion – Ull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.