Mer kraft i Zoe

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköpingsprofilen -

Re­nault har stop­pat i en ny 80-ki­lo­watt­s­mo­tor i Zoe och in­gen­jö­rer­na har lyc­kats kläm­ma ur 16 häst­kraf­ter ex­tra. Bil­till­ver­ka­ren häv­dar att ti­den för ac­ce­le­ra­tion 80–120 km/ tim har ka­pas med drygt två se­kun­der. För­u­tom kraft­ful­la­re mo­tor in­tro­du­ce­ras en ny lack­färg, ”Blue­ber­ry Pur­p­le”. Or­der­böc­ker­na öpp­nar i vår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.