Vil­ket är ditt drömyr­ke?

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping -

Erik Eklund, 27, En­kö­ping.:

– Det yr­ke vi re­dan har, kom­mu­ni­ka­tör i En­kö­pings kom­mun.

Val­de­mar Mann, 17, Kungs­äng­en:

– Mu­sik­pro­duk­tion och DJ. Det är det jag sat­sar på.

Re­bec­ka Ekvall, 33, Örsunds­bro.:

– Ja, kom­mu­ni­ka­tör är när­mast drömyr­ket, jag har kom­mit rätt. Det är om­väx­lan­de och kre­a­tivt.

Jo­han Smeij, 27, Kung­äng­en:

– Po­lis. Jag ska bli det om någ­ra år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.