Pe­ter Nils­son på APR pri­sad

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

När Sve­ri­ges tio mest in­no­va­ti­va ent­re­pre­nö­rer 2018 ut­sågs var Pe­ter Nils­son på En­kö­pings­fö­re­ta­get APR Te­ch­no­lo­gi­es en av vin­nar­na.

Han till­de­la­des ÅForsk En­t­re­pre­nörs­sti­pen­di­um om 200 000 kro­nor vid Sve­ri­ges In­no­va­tions­riks­dag i Borås.

Pe­ter Nils­son är vd och med­grun­da­re av APR Te­ch­no­lo­gi­es. Fö­re­ta­get har ut­veck­lat väts­ke­kyl­ning ut­an rör­li­ga de­lar till näs­ta ge­ne­ra­tions sa­tel­li­ter.

Tek­ni­ken kan ock­så an­vän­das in­om el­for­dons­mark­na­den där de­ras tek­nik kan ge av­se­värt läg­re vikt, ökad sä­ker­het och snab­ba­re ladd­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.