Unga sim­ma­de snabbt

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

I Swim Open i Eriks­dals­ba­det, en av Sve­ri­ges störs­ta sim­täv­ling­ar, del­tog En­kö­pings­ung­do­mar­na Ma­til­da Olaus­son, Ade­li­na Walldén och Gustaf Walldén. De no­te­ra­de fle­ra fi­na ti­der.

Ma­til­da Olaus­son sim­ma­de 100m bröst­sim på ti­den 1:21,17 och kla­ra­de där­i­ge­nom kval­grän­sen till som­ma­rens svens­ka ung­domsmäs­ter­skap i sim­ning (SUM-Sim). Ade­li­na Walldén och Gustaf Walldén, är kla­ra för SUM-Sim se­dan ti­di­ga­re, no­te­ra­des för tre nya per­son­li­ga re­kord var­de­ra.

Även Emi­lia Bo­berg ha­de kva­lat in till Swim Open, men blev tvung­en att av­stå på grund av ska­da. Samt­li­ga har SK ENA som mo­der­klubb men till­hör Väs­terås Sim­säll­skap se­dan i hös­tas.

FOTO: PRI­VAT

JUBILERAR. Du­on Jo­han & Hå­kan upp­trä­der på Årets Torg­fest den 29-30 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.