Förs­ta ar­tis­ter­na till Torg­fes­ten kla­ra

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Sång­ar­du­on Jo­han & Hå­kan jubilerar på Torg­fes­ten. Tru­ba­dur­du­on har spe­lat till­sam­mans se­dan ju­ni 1993. De har gjort över 2 500 spel­ning­ar till­sam­mans; Krog­jobb, fö­re­tags­fes­ter, af­ter­ski i al­per­na och i fjäl­len, af­ter­be­ach på väst­kus­ten, bröl­lop till ex­em­pel.

Förs­ta spel­ning­en var på Mo­torgår­den 1993 och den and­ra var på Ga­tu­fes­ten sam­ma som­mar.

Torg­fes­ten ar­ran­ge­ras av Jo­han Ay­kal och Lel­le Ja­kobs­son på Sto­ra tor­get i En­kö­ping den 29-30 ju­ni, De kom­mer att sat­sa på co­ver­band och tru­ba­du­rer.

VISS­TE DU ATT… de van­li­gas­te nam­nen på hon­kat­ter i Sve­ri­ge 2018 är (i tur­ord­ning) Ma­ja, Sel­ma, Do­ris, Smu­lan och Mol­ly. Van­li­gas­te nam­nen på han­kat­ter är Sig­ge, Nis­se, Sim­ba, Six­ten och Ti­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.