Så läggs sho­wen upp

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Hur väl­jer man lå­tar ur en sån mängd som Elton John skri­vit? Mar­cus Dann­vik be­rät­tar: – Han har ju skri­vit mas­sor av bal­la­der och vi har nog ald­rig haft så många bal­la­der i en show, men det kan in­te va­ra för många, då blir det sag­gigt. – Vi vill bör­ja i tem­po och slu­ta med nå­got som al­la kom­mer ihåg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.