Nya med­lem­mar

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Att va­ra en er­fa­ren och sta­bil grupp gör job­bet så myc­ket enkla­re, tyc­ker Mar­cus Dann­vik. Sam­ti­digt slus­sas all­tid nya med­lem­mar in. Till El­tonsho­wen är fy­ra av sång­ar­na nya, dess­utom har en ny gi­tar­rist ad­de­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.