Sche­man

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Allt pla­ne­ras mi­nu­ti­öst. Mas­sor av sche­man skrivs, ing­et läm­nas åt slum­pen. När Återsken sam­las för ett förs­ta ge­nom­drag är allt be­stämt, var­je plats­byte, varten­da kläd­byte, tonar­ter, mel­lan­snack, vem som gör vad och vem som er­sät­ter om det be­hövs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.