Borg och Tot­ten­ham

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköpingsprofilen -

f Bak­grund: Har va­rit klub­ben tro­gen se­dan slu­tet av 1960-ta­let då han såg dem på Tip­sextra.

f Fan­klubb: var med och star­ta­de klub­bens svens­ka fan­klubb 2004.

f Trö­jor: Har ett 60-tal Tot­ten­ham­trö­jor, al­la med oli­ka ut­se­en­de. De se­nas­te åren all­tid med num­mer 14.

f Ser: Har sett uppe­mot 200 mat­cher på plats i Eng­land, gär­na la­gets bor­t­a­mat­cher, står all­tid bakom mål. Ser un­ge­fär en match i må­na­den på plats, an­nars på TV. f Fa­vo­rit­spe­la­re: Glenn Hodd­le, Mar­tin Chi­vers, Ste­ve Ar­chi­bald, Jür­gen Klinsmann, Paul Ga­sco­ig­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.