MEDELTIDSSTADEN TAL­LINN

VIK­TIGT ATT VE­TA

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Tallinn -

Vik­tig in­for­ma­tion

Var? Det är lätt att ta sig till Gam­la stan i Tal­linn från flyg­plat­sen, som ba­ra lig­ger fy­ra kilo­me­ter bort. Buss nr 2 av­går från flyg­plat­sen var 20:e mi­nut. Ta rull­trap­pan ner från an­komst­hal­len för att ta dig till håll­plat­sen. Den mest cen­tra­la håll­plat­sen lig­ger på Laik­maa­ga­tan, där du går av nä­ra Vi­ru shop­ping­cen­ter och Tal­link Ho­tel. Det är ock­så lätt att hit­ta en taxi på flyg­plat­sen, men kol­la pri­set på pas­sa­ge­rar­fönst­ret in­nan du hop­par in. Vis­sa tax­i­chauf­fö­rer tar myc­ket be­talt, ibland fy­ra gång­er det nor­ma­la pri­set. Pri­set för en taxi från flyg­plat­sen bör lig­ga på mel­lan sju och tio eu­ro.

När? Tal­linn är en vac­ker stad året om och sta­den är full av upp­le­vel­ser oav­sett sä­song. På som­ma­ren är da­gar­na långa med sol­ned­gång vid mid­natt, och på vin­tern är det me­del­ti­da Tal­linn fan­tas­tiskt vac­kert i sin vi­ta vin­ter­skrud. Tal­linns jul­mark­nad är en av de bäs­ta i Eu­ro­pa. Tids­zon: UTC+3:00. Va­lu­ta: Eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.