5 Ri­ga Latvi­an So­ci­e­ty House

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Jugendstil I Riga -

En bygg­nad som ar­ki­tek­tur­in­tres­se­ra­de tu­ris­ter of­ta mis­sar är Ri­ga Latvi­an So­ci­e­ty House för att det lig­ger li­te av­läg­set på Me­er­ke­la ie­la 13 (Mer­kels ga­ta), en bit ifrån kän­da ju­gend­bygg­na­der.

Om det ver­kar kons­tigt att ett ”let­tiskt säll­skap” finns i Lett­land mås­te man kom­ma ihåg att un­der 700 år var let­ter­na fak­tiskt and­ra klas­sens in­vå­na­re i sitt eget land.

Bygg­na­den upp­för­des 1909 för att er­bju­da en egen plats för kon­ser­ter och folk­dans som ut­gjor­de en vik­tig del i let­tisk kul­tur. Det ri­ta­des av ar­ki­tek­ten Er­nests Po­le som vux­it upp i sta­den. Eižens Lau­be till­för­de någ­ra änd­ring­ar på 1930-ta­let.

För hela fa­mil­jen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.