Över­natt­ning

Gran­de Bre­tag­ne

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Antikens Athen -

Gran­de Bre­tag­ne är sam­man­flä­tat med Athens histo­ria och är ett lyx­ho­tell känt för sin fan­tas­tis­ka ut­sikt över sta­den. Den ur­sprung­li­ga bygg­na­den upp­för­des 1842, då den bygg­des som ett gods åt en rik gre­kisk af­färs­man. 1874 köp­tes den av en an­nan af­färs­man som gav den nam­net Grand Bre­tag­ne. I dag har tak­ter­ras­sen pa­no­ra­maut­sikt över Athen och någ­ra bal­kong­er vet­ter mot Akro­po­lis. Ho­tel­let lig­ger centralt vid Syn­tag­maplat­sen och är in­om gångav­stånd till vik­ti­ga se­värd­he­ter och mu­se­er. Rum kos­tar från om­kring 2 000 kro­nor per natt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.