Mat & dryck

Tryn-tra­va

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Revolutionens Sankt Petersburg -

Un­der de­cen­ni­et med den ”vil­da ka­pi­ta­lis­men” ef­ter Sov­jetre­gi­mens fall var det högs­ta mo­de med iro­nis­ka ret­ro­re­vo­lu­tio­nä­ra ba­rer och re­stau­rang­er såsom Pro­pa­gan­da och Le­nin’s Ma­ting Call (med kvinn­li­ga ser­vi­tri­ser i ”sex­i­ga” ung­kom­mu­nis­tis­ka klä­der och por­no­gra­fis­ka vi­de­or blan­dat med sov­je­tis­ka tal). I dag fo­ku­se­rar du nog hell­re på kär­nan i en re­vo­lu­tio­när di­et – bli­ni­er och vod­ka. Bli­ni­er (pann­ka­kor) fyll­da med ka­vi­ar, svamp el­ler salt fisk kan du äta på al­la de­lar av den folk­li­ga ked­jan Tryn-tra­va (på fle­ra plat­ser i cent­rum) och sköl­ja ner dem med smak­satt vod­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.