8 Kom­mun­hu­set

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Prag -

Trots att det är en del av en bygg­nad som bygg­des på 1920-ta­let har kafé­et på kom­mun­hu­sets bot­ten­vå­ning hål­lit på si­na vär­de­ring­ar från det tjec­kis­ka na­tio­nel­la upp­vak­nan­det. Plat­sen har ock­så be­hål­lit sin po­si­tion som det bäs­ta kafé­et för gott kaf­fe och ut­sök­ta bak­verk. Det lyx­i­ga kafé­et i ju­gend­stil är ut­smyc­kat med vack­ra ljus­kro­nor och även om han in­te var en­sam om att ut­fö­ra ar­be­tet, så var det en av Prags sto­ra sö­ner (Al­fons Mu­cha) som sat­te sin prä­gel på kafé­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.