Mat & dryck

Old Ams­ter­dam Food Tour

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Guldålderns Amsterdam -

Meny­er in­flu­e­ra­de av guld­ål­dern med pa­jer med tor­kad frukt och ka­nel el­ler man­del­pud­ding fär­gad gul med saff­ran. Pro­va des­sa på Old Ams­ter­dam Food Tours sär­skil­da ban­ket­ter som ock­så gui­dar be­sö­ka­re runt på mat­om­rå­den från 1600-ta­let. Va­let av dryck var öl el­ler ge­ne­ver (ne­der­ländsk gin) som dracks i Wynand Fo­kink, ett des­til­le­ri och smak­rum från 1679, som fort­fa­ran­de pro­du­ce­rar tra­di­tio­nell li­kör och gin, kom­plett med trä­pa­ne­ler och såg­spåns­ströd­da golv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.