Bra att ve­ta

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Guldålderns Amsterdam -

På cy­kel

Det finns 881 000 cyklar för Ams­ter­dams 811 185 in­vå­na­re och 400 kilo­me­ter med cy­kel­vä­gar. Gui­da­de cy­kel­tu­rer och cy­kelut­hyr­ning är ett bil­ligt sätt att se sta­den på. Tra­fik­lju­sen har eg­na sig­na­ler för cy­klis­ter.

Iam­s­ter­damcard

Kor­tet finns för 24–96-tim­mars­pe­ri­o­der och ger obe­grän­sad till­gång till buss, spår­vagn och tun­nel­ba­na, gra­tis in­trä­de till många mu­se­er och se­värd­he­ter, en gra­tis ka­nalkryss­ning, ra­bat­ter på kon­ser­ter, hyr­bi­lar och re­stau­rang­er och en stads­kar­ta.

Tul­pa­ner från Ams­ter­dam

En en­da tul­pan­lök kos­ta­de år 1637 tio gång­er en hant­ver­ka­res lön, vil­ket vi­sar vil­ken ri­ke­dom blom­mor stod för. De­sig­na­de va­ser från höga tul­pan­torn till små skå­lar säljs fort­fa­ran­de i Delft-bu­ti­ken i Munt To­wer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.