EEG – SÅ LÄ­SER MAN HJÄR­NANS VÅ­GOR

Forskning & Framsteg - - Frågor Svar - Av An­ders Nilsson & Jo­han Jar­nestad

Din hjär­na ar­be­tar så hårt att det ger upp­hov till små ­elekt­ris­ka ström­mar. Re­dan på 1920-ta­let upp­täck­tes hur de ström­mar­na kan mä­tas med elek­tro­der på hu­vu­det. Så här fun­ge­rar elektro­ence­fa­lo­gra­fi, EEG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.