LIS­TAN

HÄR MÅR EU­RO­PÉ­ER­NA BÄST – OCH SÄMST

Forskning & Framsteg - - Intro - KÄL­LA: EU­ROSTAT

I ge­nom­snitt tyc­ker 68 pro­cent av EU:S med­bor­ga­re att de har en god el­ler myc­ket god häl­sa. Ir­län­dar­na, som mår all­ra bäst, le­ver dock in­te längst. Det gör i stäl­let span­jo­rer­na, tätt följ­da av ita­li­e­nar­na. Kor­tast me­del­livs­längd har let­ter och li­tau­er, som ock­så ham­nar längst ned i lis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.