Om fors­kar­na:

Forskning & Framsteg - - Teknik/Krönika - LÄS MER & KOM­MEN­TE­RA! www. fof.se

Lars Berg­ström (t.v.) är pro­fes­sor i te­o­re­tisk fy­sik vid Stock­holms uni­ver­si­tet. Hans hu­vud­in­tres­se är astro­par­ti­kel­fy­sik, ett re­la­tivt nytt om­rå­de in­om fy­si­ken som hand­lar om sam­band mel­lan de mins­ta be­stånds­de­lar­na och he­la uni­ver­sum. Jan Con­rad är pro­fes­sor i ex­pe­ri­men­tell astro­par­ti­kel­fy­sik vid Stock­holms uni­ver­si­tet och fors­kar främst om den mör­ka ma­te­ri­ens na­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.