Fros­sa i byn

Forskning & Framsteg - - Hjärnbruk -

I en by bor nio fa­mil­jer i var sitt hus. Al­la äls­kar pep­par­ka­kor och un­der Lu­ci­a­fi­ran­det sät­ter de i sig en hel del. Märk­ligt nog vi­sar det sig att ­var­je fa­milj äter ex­akt 70 pep­par­ka­kor mind­re än al­la de­ras närms­ta gran­nar till­sam­mans. Närms­ta gran­nar är hus som har en stig mel­lan sig (till ex­em­pel har hu­set i mit­ten 4 närms­ta gran­nar). Hur många pep­par­ka­kor äts to­talt i byn un­der Lu­cia? Av Va­len­ti­na Chapo­va­lo­va

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.