Kryp­tis­ka nis­sar

Forskning & Framsteg - - Hjärnbruk - Av Elis Wes­terlind

Un­der som­mar­halv­å­ret finns det ­en hel del död­tid i tom­tens jul­verk­stad. Nis­sar­na ro­ar sig då med att ­for­mu­le­ra lis­ti­ga kryp­ton som de skic­kar till varand­ra. 1| Vil­ka ord döl­jer sig bakom des­sa ­mys­tis­ka bud­skap? AKKPRAHEPPSUS ETMONSETIS SEKURSTALTE LAKSEVREDNANDET MOULJONGRADS 2| Vil­ka bok­stä­ver sak­nas ­ i föl­jan­de ma­tri­ser?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.