Ljus i sni­gel­fart Vitaminbrist i na­tu­ren

PLUS

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 -

Trots att lju­set är det snab­bas­te vi kän­ner till går det att brom­sa ned ljus­strå­lar till kryp­has­tig­het. När de se­dan släpps fria igen åter­får de sin ur­sprung­li­ga fart. Läs om de svens­ka fors­kar­na som ut­veck­lar sätt att ut­nytt­ja det lång­sam­ma lju­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.