HJÄRNBRUK Nöd­sig­na­ler från väx­ter och gåt­ful­la möns­ter

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 - Av Elis Wes­terlind

Nio hel­tal in­skriv­na i ett 3 × 3 rut­nät bil­dar en ma­gisk kvadrat med den ma­gis­ka sum­man 0, det vill sä­ga att tal­sum­man i al­la ho­ri­son­tel­la ra­der, ver­ti­ka­la ra­der och på di­a­go­na­ler­na är 0. Sum­man av kvadra­ter­na på ta­len i den övers­ta ho­ri­son­tel­la ra­den är 2017. Vil­ken är sum­man av kvadra­ter­na på ta­len i den ne­ders­ta ho­ri­son­tel­la ra­den? Av Paul Va­derlind Pla­ce­ra ut do­mi­nobric­kor så att än­dar med sam­ma an­tal pric­kar ham­nar in­till varann fy­ra och fy­ra, en­ligt fi­gur 1. Ta­len a,b, c och d, al­la oli­ka, be­teck­nar an­ta­let pric­kar. De till­gäng­li­ga bric­kor­na syns i fi­gur 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.