VARDAGSMYSTERIET Så fun­kar egen el från so­len

I var­je num­mer av Forsk­ning & Fram­steg för­kla­rar vi hur nå­got fe­no­men i vår var­dag fun­ge­rar. Vad vill du ve­ta näs­ta gång? Skriv till oss och be­rät­ta: fra­ga@fof.se

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 - Av An­ders Nilsson & Jo­han Jar­nestad

Förr an­vän­des sol­cel­ler of­tast på otill­gäng­li­ga stäl­len, dit kraft­led­ning­ar­na in­te nåd­de. I dag är de fles­ta sol­cells­an­lägg­ning­ar i Sve­ri­ge ihop­kopp­la­de med el­nä­tet. Då ställs sto­ra krav på att ström­men har pre­cis rätt fre­kvens och dess­utom sväng­er i takt. Så här går det till.

FOTONER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.