Vi har bli­vit 100 000 år äld­re

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 -

Den rå­dan­de te­o­rin om vårt ur­sprung är att Ho­mo ­sa­pi­ens upp­stod i Öst­af­ri­ka för 200 000 år se­dan. Men nya fynd av fos­sil och sten­verk­tyg i Ma­roc­ko ­vi­sar att ana­to­miskt mo­der­na män­ni­skor lev­de i Nord­af­ri­ka re­dan för 300 000 år se­dan. Vår af­ri­kans­ka histo­ria är allt­så av­se­värt läng­re och mer geo­gra­fiskt spridd än vad fors­kar­na ti­di­ga­re an­ta­git.

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.