Fler sju­ka av kyck­ling­kött

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 -

An­ta­let per­so­ner som in­fek­te­ras med cam­py­lo­bac­ter, en bak­te­rie som främst sprids via kyck­ling­kött, har näs­tan för­dubb­lats i Sve­ri­ge det se­nas­te de­cen­ni­et. För­ra året smit­ta­des 11 000 per­so­ner. Ök­ning­en be­ror främst på pro­blem hos kyck­ling­pro­du­cen­ter­na, en­ligt An­ne­li Car­lan­der vid en­he­ten för över­vak­ning och sam­ord­ning på Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.