Fler gra­vi­ta­tions­vå­gor

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 -

De två Li­go-in­stru­men­ten i USA har än­nu en gång fång­at upp skälv­ning­ar i rum­ti­den, så kal­la­de gra­vi­ta­tions­vå­gor. Vå­gor­na upp­stod när två svar­ta hål kret­sa­de i en spi­ral allt när­ma­re varand­ra och till slut bil­da­de ett en­da svart hål, un­ge­fär 49 gång­er så tungt som vår sol. Det sked­de för cir­ka tre mil­jar­der år se­dan. Gra­vi­ta­tions­vå­gor­na ger unik information om svar­ta hål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.