Sa­fa­ri med vild­mark, val­haj och vild­hund!

Res med Forsk­ning & Fram­steg till Se­lous­re­ser­va­tet

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 -

Följ sa­van­ner­na­med Al­la­ni Se­lous, Carl­son Tan­za­ni­astill vild­mar­ker­na­och Afri­kas och störs­ta stor­viltre­ser­vat. Här mö­ter vi le­jon, vild­hund och de and­ra sto­ra rov­dju­ren – för­u­tom mas­sor av vack­ra an­ti­lo­per, gi­raf­fer, zebror, ele­fan­ter och flod­häs­tar. Re­san av­slu­tas med sol och bad på Ma­fia Is­land, där vi kan få sim­ma med den jät­te­li­ka men fred­li­ga val­ha­jen – en upp­le­vel­se ut­ö­ver det van­li­ga. Lä­get på vår lod­ge in­vid Ru­fi­ji­flo­den är mag­ni­fikt med ut­sikt över flo­den och sa­van­nen. Här som­nar vi in till flod­häs­tar­nas gnäg­gan­de och ele­fan­ter­nas trum­pe­tan­de. Da­gar­na till­bring­ar vi med sa­fa­ri­tu­rer bland al­la djur i öpp­na jee­par, bå­de mor­gon och kväll, med båt­tu­rer bland kro­ko­di­ler och flod­häs­tar samt med en spän­nan­de vand­rings­sa­fa­ri. På Ma­fia bor vi på ett be­kvämt li­tet strand­ho­tell nä­ra val­ha­jar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.