ALLT FLER STOLPSKOTT

Forskning & Framsteg - - Intro -

Språk­fors­ka­re vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet har räk­nat fot­bolls­ter­mer i dags­tid­ning­ar­nas ny­hetstex­ter från åren 1965–1998 samt på web­ben 2001– 2013. Re­sul­ta­tet vi­sar att me­ta­fo­rer från fot­bol­lens värld har ökat kraf­tigt de se­nas­te de­cen­ni­er­na. Det hand­lar om ut­tryck som ”öp­pet mål”, ”helt ­off­si­de”, ”stolpskott” och ”först på bol­len”.

Fors­kar­na tror att den­na för­änd­ring har att gö­ra med fot­bol­lens öka­de do­mi­nans i me­di­er och ett ökat in­tres­se för fot­boll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.