Liv i uni­ver­sum

Fö­re­läs­ning med Erik Zack­ris­son 9/11

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

Hit­tills har inga tec­ken på liv bort­om Jor­den upp­täckts, men kanske vi sökt på fel sätt? Nu tes­tar ast­ro­no­mer­na helt nya me­to­der för att upp­täc­ka vå­ra gran­nar i världs­rym­den.

Erik Zack­ris­son är do­cent i ast­ro­no­mi och le­der det förs­ta svens­ka forsk­nings­pro­jekt som sö­ker ef­ter in­tel­li­gent liv i rym­den. Fö­re­läs­ning­en hålls i Stock­holm

Missa in­te trö­jan som vi­sar pi med 10 000 de­ci­ma­ler. Finns i barn, dam- och herr­mo­dell. För­måns­pris 159:+ por­to

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.