SÅ SKA­PAS NYA NAMN

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

Atom­tun­na skikt av gra­fit kal­las för gra­fen. På sam­ma sätt får and­ra grun­däm­nen än­del­sen -en när de fö­re­kom­mer i två­di­men­sio­nell form. Fos­for blir till ex­em­pel fos­fo­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.