VÄRL­DENS FÖRS­TA 2D-MAGNET

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

Den väx­an­de fa­mil­jen av två­di­men­sio­nel­la ma­te­ri­al fick ny­li­gen sin förs­ta mag­ne­tis­ka med­lem. ­Ame­ri­kans­ka ­fors­ka­re har upp­täckt att ett atom­la­ger tunt skikt av ­kromtrijo­did ge­ne­re­rar ett per­ma­nent ­mag­net­fält. ­Snab­ba­re och mind­re dator­min­nen är ett av fle­ra ­ tänk­ba­ra an­vänd­nings­om­rå­den. Men då krävs att ­ma­te­ri­a­let är sta­bilt i rumstem­pe­ra­tur. Än så länge mås­te det hål­las ned­kylt vid mi­nus 228 grader Celsius.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.