Ett tyg som stop­par mask

Forskning & Framsteg - - Oktober / 2017 -

En kvin­na i Ni­ge­ria fil­tre­rar dricks­vat­ten ge­nom ett tyg­fil­ter. På så vis skyd­dar hon sig från att bli in­fek­te­rad av gu­i­nea­mask. Det finns ing­en me­di­cin som hjäl­per mot den smärt­sam­ma pa­ra­si­ten. Men tack va­re ett tål­mo­digt ­in­for­ma­tions­ar­be­te och den här ty­pen av prak­tis­ka hjälp­me­del ser det ut som att sjuk­do­men snart kan utro­tas för gott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.