Värl­dens störs­ta hjär­ta

Forskning & Framsteg - - Innehall -

Ett kon­ser­ve­rat blå­vals­hjär­ta för­be­reds för ­trans­port till ett mu­se­um i To­ron­to i Ka­na­da, där det ska fö­re­vi­sas för all­män­he­ten – nå­got som ald­rig ti­di­ga­re skett. Hjär­tat väger 180 ki­lo och är un­ge­fär li­ka stort som en golf­bil.

Blå­va­lens hjär­ta pum­par drygt 200 li­ter blod per slag och vi­lo­pul­sen är knappt 10 slag per mi­nut. Män­ni­sko­hjär­tat, som väger un­ge­fär 0,3 ki­lo, har en slag­vo­lym på cir­ka 70 mil­li­li­ter och en vi­lo­puls på om­kring 70 slag per mi­nut.

Val­hjär­tat har ­kon­ser­ve­rats med en me­tod som går ut på att väv­na­dens väts­kor er­sätts med ett plast­ma­te­ri­al, så kal­lad plasti­ne­ring. En­ligt en gam­mal myt kan en män­ni­ska sim­ma i blå­va­lens aor­ta. I verk­lig­he­ten går det på sin höjd att stop­pa in hu­vu­det. De

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.