Möt bi­var­gen

Forskning & Framsteg - - Innehall -

En ho­na av bi­varg ( Phi­lant­hus tri­an­gu­lum) är på väg till sitt un­der­jor­dis­ka bo med ett bi som hon har fång­at och be­dö­vat med gift. Bi­et ska bli le­van­de fö­da åt bi­var­gens lar­ver. Själv äter hon nek­tar. Bi­vargs­ho­nan at­tac­ke­rar si­na by­ten i luf­ten och kan fånga un­ge­fär 100 bin på en sä­song. Bi­var­gen är en rov­ste­kel. Det finns to­talt 140 oli­ka ar­ter, men ba­ra en i Sverige.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.